O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach była pierwszą instytucją kultury, która rozpoczęła działalność po drugiej wojnie światowej. Organizacja sieci oparta była na podziale administracyjnym powiatu. Prace administracyjne trwały cały 1948 rok. Główny ciężar organizacyjny spoczywał na kierowniku Powiatowej Biblioteki w Lidzbarku Warmińskim. 16 stycznia 1949 roku powstało w powiecie osiem pierwszych bibliotek gminnych w tym biblioteka w Kiwitach. Działalność również rozpoczęły punkty biblioteczne. Oficjalnie na założenie biblioteki uważa się datę 16 lutego 1949 roku na podstawie pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej.

Początkowy rozwój placówki był bardzo trudny i mozolny. Brakowało lokalu, książek i kadry kierowniczej. Biblioteka mieściła się w domu mieszkalnym.  Podstawą księgozbioru stanowiły dary oraz książki otrzymane z kuratorium w liczbie 260.

 • 1950 r. – kierownictwo biblioteki objęła Pani Alicja Król,  ukończyła Kurs Bibliotekarski w Jarocinie.  Księgozbiór liczył 640 woluminy zarejestrowanych 26 czytelników.
 • 1954 r. –  biblioteka gminna została przekształcona w gromadzką. Kierownictwo biblioteki objęła Pani Zofia Ochab i prowadziła ją do roku 1980. Pani Zofia była osobą aktywną, potrafiła rozbudzić wśród mieszkańców zamiłowanie do książki . 
 • 1966 r. – biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu, w którym mieścił się klub. Warunki pracy były ciężkie. Pomimo trudnych warunków biblioteka funkcjonowała i rozwijała się, księgozbiór stopniowo powiększał się. Przy instytucji kultury powstały: Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło Młodzieżowe oraz Koło Gospodyń   Wiejskich.
 • 1969 r. – biblioteka została przeniesiona do jednoizbowego pomieszczenia o powierzchni 28 m², lokal był bardzo mały  ciemny, brak czytelni.
 •  1975 r.   biblioteka merytorycznie podlega Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w Lidzbarku Warmińskim.
 • 1980 r.  – biblioteka pracuje na dwa etaty,  kierownictwo placówki objęła Pani Krystyna Fic.
 • 1982 r. – biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu po byłej szkole.
 • 1986 r.  – rozpoczęto adaptację budynku po sklepach z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury i bibliotekę . Funkcję kierownika pełniła Pani Bożena Łazoryszyn do 1989 roku.
 • 1989  r. –  obowiązki kierownika przejęła Pani Daria Klimko.
 • 1990 r. –  Kierownictwo Gminnej Biblioteki Publicznej objęła Jadwiga Błażewicz-Jędrych.
 • 1990 r.  – W wyniku reformy samorządowej Gminna Biblioteka Publiczna została podporządkowana samorządowi, stajać się samodzielną placówką. Biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu,  zlokalizowanym w centrum wsi Kiwity. 
 • 2003 r. – instytucja otrzymała  sprzęt komputerowy z programu BIS -Biblioteczna Informacja Sieć Szkoleniowa. Rozpoczęto komputeryzację księgozbioru w systemie MAK.
 • 2006 r. – Zapoczątkowanie organizacji Gminnych Konkursów Recytatorskich –  organizowane do chwili obecnej.
 • 2006 r. – otrzymaliśmy 4 komputery na wyposażenie punktów dostępu do Internetu ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach akcji „Ikonka”.
 • 2008 r. – rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.
 • 2009 r. – udział w projekcie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”.
 • 2010 r. – Instytucja Kultury została uhonorowana tytułem Bibliotheca Bona 2009.
 • 2011 r. – czytelnia Internetowa  została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy :  2 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne.
 • 2015 r. – otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”. Zwiększono ilość stanowisk komputerowych z jednoczesnym dostępem do Internetu.
 • 2016 r. – MAK + Elektroniczny System Wypożyczania zbiorów,  umożliwił czytelnikom zdalny dostęp do konta bibliotecznego  oraz    możliwość rezerwacji  zbiorów. Zwiększono zatrudnienie o ½ etatu
 • 2017 r. – Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych.
 • 2019 r.Gminna Biblioteka Publiczna została Laureatką Konkursu Bibliotheca Bona- 2018
 • 2020 r. – Projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki Instytut Książki
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 18 700,00zł + 3 398,00 zł (wkład własny Zleceniobiorcy)
zakupiono: Komputer, Tablety, Czytniki Ebook , Oprogramowanie, Zasilacze, Kserokopiarkę Canon.

Skip to content