Projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 18 700,00zł + 3 398,00 zł (wkład własny Zleceniobiorcy)
zakupiono: Komputer, Tablety, Czytniki Ebook , Oprogramowanie Office 2019, Zasilacze UPS, Kserokopiarkę Canon.

Skip to content